Sprzęt, który działa w portach i terminalach, musi działać w niezwykle trudnym środowisku. Czas sprawności sprzętu jest kluczowy, a nieplanowane przestoje są bardzo kosztowne. Niezależnie od tego, czy jest to sprzęt do obsługi kontenerów, czy operacja sztauerska, kiedy statek przybywa, nie ma czasu na smarowanie, nawet jeśli piszczą sworznie.

Dzięki zautomatyzowanym systemom smarowania Lubecore możesz zapobiec kosztownym naprawom i zachować pełną sprawność sprzętu cargo.

Zastosowania dla portów i terminali

  • Ciągniki terminalowe (wózki manewrowe / spotter)
  • Przyczepy (wózki bombowe)
  • Dźwigi nabrzeżne
  • Suwnice gumowe do opon
  • Podnośniki do kontenerów
  • Ładowarki